25 Jan 2021

What’s new
 • Users can view their own account details
 • New integration options for reservations into third party systems
Bug fixes
 • Various system library upgrades
 • Security upgrades

Nu in Nederland begonnen is met het vaccineren van de bevolking komt er licht aan het eind van de tunnel en is het mogelijk om voorzichtig naar de toekomst te kijken. Waar staan we en hoe zien de komende maanden eruit? In deze blog maken wij met u de balans op en blikken wij vooruit. Hoe ziet onze werkomgeving er in een post-corona tijdperk uit?

Veranderende werkomgeving

Het afgelopen jaar werd veel gevraagd van organisaties op het gebied van de inrichting van de werkplek. Thuiswerken was (en is nog steeds) de norm. Waar dit de eerste maanden van de intelligente lockdown veelal als onwennig werd ervaren, is op dit moment iedereen wel gewend aan ‘het nieuwe werken’ binnen een anderhalvemetereconomie. In relatief korte tijd is een (zo goed als) locatie onafhankelijke werkomgeving ontstaan. Een dergelijke transitie had men binnen verschillende branches al voor ogen, maar is door het coronavirus en de daarmee gepaarde maatregelen in een stroomversnelling terecht gekomen. We hebben de overtuiging dat thuiswerken ook post-corona niet meer weg te denken is uit onze samenleving en dat dit – logischerwijs – gevolgen gaat hebben voor de inrichting van de werkplek. 

Hybride werken

We zijn voortdurend in gesprek met onze klanten om beter te begrijpen hoe het werken er tegenwoordig uitziet, of uit zal gaan zien in de toekomst. Zo begrijpen we dat werken op afstand voor een deel de norm gaat worden en dat heeft invloed op allerlei zaken. Het nieuwe werken zal hierdoor meer en meer een hybride vorm aannemen, waarbij werknemers zowel vanuit huis als vanuit kantoor hun werkzaamheden zullen (moeten) verrichten. Door hybride te werken, zal het kantoor een andere functie gaan vervullen dan voorheen het geval was. 

De werkplek op kantoor zal moeten concurreren met de thuiswerkplek en de voordelen die gepaard gaan met het thuiswerken in het algemeen. Wij zijn van mening dat het kantoor een transformatie zal moeten doorgaan van vaste werkplek tot ontmoetingsplek, om het creatieve proces te waarborgen en te stimuleren met goede werkplekken. In dat geval is het bijna ondenkbaar dat kantoren volledig zullen sluiten. Het creatieve proces laat zich niet sturen en vindt doorgaans plaats tijdens de spontane ontmoeting, gedurende een ‘normale’ werkdag. Dat betekent dat de nieuwe werkomgeving altijd nog (deels) uit werkplekken zal moeten blijven bestaan. 

De verhouding tussen ruimtes voor overleg en het creatieve proces en individuele werkplekken zal echter anders zijn dan voorheen, waardoor verschillende gebruikers van ons reserveringssysteem verwachten op termijn kantoorruimte te zullen afstoten. Deels omdat er door de digitalisering van processen minder medewerkers nodig zijn, maar ook deels om ze verwachten dat medewerkers meer thuis zullen werken.

Ontwikkelingen in de markt, veranderen in plaats van aanpassen

Bij CBRE, wereldwijd het grootste vastgoedadviesbureau, zijn ze van mening dat kantoren blijvend anders ingericht en gebruikt zullen worden. Ook post-corona. Onder andere flexibel werken wordt steeds normaler, gebouwen worden slimmer gemaakt en er komt veel meer focus op gezondheid en hygiëne. Naar onze mening houdt dit in dat het faciliteren van anderhalve meter afstand binnen kantoor en het uitvoeren van vaste coronaprotocollen onvoldoende zal zijn. 

Wat echt niet meer kan is zoveel mogelijk mensen in het kantoor proppen, hierdoor moeten we herdefiniëren wat maximale bezetting binnen een kantoor betekent. Het ‘handdoekje leggen’ in de vroege ochtend om zeker te zijn van een werkplek voor de rest van de dag, of het inklokken om stipt 9 en uitklokken om half 6. Dat soort praktijken zullen post-corona niet meer getolereerd worden, door zowel de werknemers niet alsook door werkgevers. De nadruk zal liggen op werkgeluk, vrijheid en de output die werknemers in hun eigen gekozen tijd leveren. 

Het hybride werken heeft ook invloed op de aansturing van medewerkers en de rol van het management binnen een onderneming. De manier van werken en leidinggeven verandert aanzienlijk. Een klassieke manager, gericht op proces en productiviteit zal nieuwe skills moeten aanleren. Betrokkenheid en vertrouwen scheppen op afstand is een nieuwe vaardigheid die steeds belangrijk zal worden. De verwachting is dan ook dat de managementfuncties er in de toekomst anders uit zullen zien.

Afspraken maken

Een ander knelpunt is de bezetting van kantoren, zegt Elly Ploumen, hr-directeur van verzekeraar Achmea, in gesprek met twee journalisten van NRC: „Je wilt voorkomen dat straks iedereen op dinsdag, woensdag en donderdag naar kantoor komt, en dat we alsnog met z’n allen in de spits gaan rijden.” Om deze situatie te voorkomen wordt het noodzakelijker dan tevoren om duidelijke afspraken te maken met collega’s omtrent de aanwezigheid op kantoor. 

Een reserveringssysteem kan een rol spelen bij dergelijke afspraken die je als bedrijf maakt. Hoeveel dagen mag iemand op kantoor komen en hoe ver van te voren mag iemand reserveren. Wanneer zijn collega’s van een bepaalde afdeling op kantoor als je ze nodig hebt? Wie heeft er een vaste plek en welke plekken zijn flexplekken en wie heeft er daadwerkelijk gebruikt gemaakt van een reserveren. Ook praktische vragen als: is er genoeg parkeerplek, wie luncht er mee, of is er een vergaderzaal beschikbaar zijn inzichtelijk te maken met een reserveringssysteem.

Over ons

Okku biedt een online reserveringssysteem waarmee u eenvoudig de toegang tot werkplekken op kantoor organiseert. Medewerkers en bezoekers kunnen snel een beschikbare balie, werkplek of vergaderruimte vinden en reserveren. Als organisatie definieert u uw reserveringsbeleid en vertelt u ons wat u nodig heeft. Op basis van deze informatie stellen we ons reserveringssysteem in en sluiten dit aan. Het is eenvoudig om afspraken met betrekking tot aanwezigheid vast te leggen en via ons systeem door te voeren. 

Daarnaast is het tevens mogelijk om gebruik te maken van sensoren van Okku. Deze sensoren kunnen inzicht geven in het gebruik en het binnenklimaat van uw gebouw. Ze werken naadloos samen met het reserveringssysteem, werken op hun eigen netwerk en hebben een eigen stroomvoorziening. Dit maakt de installatie eenvoudig en de oplossing kan onafhankelijk van uw bestaande IT worden geïnstalleerd. Rapportages geven inzicht in de efficiëntie, duurzaamheid en gezondheid van uw gebouw. Zo maakt u van uw gebouw een slim gebouw.  De beste oplossing voor een veilige en efficiënte werkomgeving binnen kantoor in het post-corona tijdperk.

07 Jan 2021

What’s new
 • Performance improvements
Bug fixes
 • QR code check-in did not direct to the my-reservations screen. Now fixed
 • QR code check-in did not inform the user if no reservations were found. Now fixed

Wat wordt bedoeld met no-shows?
Met ‘no-shows’ worden de reserveringen van werk- of studieplekken bedoeld waarvoor uiteindelijk niemand komt opdagen. Dit kunnen werkplekken zijn die toegekend zijn aan medewerkers die parttime werken, maar ook reserveringen die niet worden geannuleerd of vergeten worden. Lees verder hoe Okku u kan helpen met het reduceren van no-shows.

Waarom is dit een probleem?
Voor onderwijsinstellingen zijn no-shows problematisch doordat schaarse studieplekken op deze manier bezet worden gehouden. Veel bibliotheek locaties zijn overvol door het leggen van zogenoemde “handdoekjes”. Binnen bedrijven speelt een vergelijkbaar probleem. Flexwerkplekken of vergaderruimtes worden gereserveerd of voor enkele weken vastgezet, maar niet benut. Iedereen die in een kantoor werkt zal het beeld kennen dat vergaderzalen op papier bezet zijn, maar in de praktijk vaker leeg staan. Naast de frustratie onder collega’s hangt er ook een prijskaartje aan no-shows. Er zijn namelijk onnodig werkplekken beschikbaar en die werkplekken kosten geld. In dit artikel schat Heyday de kosten van een werkplek op 9360 per jaar.

Het reduceren van no-shows met Okku
Een eerste stap in het verminderen van de no-shows is het in kaart brengen ervan. Met een reserveringssysteem is het mogelijk om inzicht te krijgen in het aantal no-shows en dit via een aantal oplossingen tegen te gaan. Door gebruik te maken van een reserveringssysteem heeft iedereen in de organisatie duidelijk welke plekken op papier beschikbaar zijn. Vervolgens is het als organisatie fijn om te weten van welke reserveringen ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt.

 1. Dit kan bijvoorbeeld door het reserveringssysteem te koppelen aan het gebouwtoegangssysteem. De informatie uit het toegangssysteem vertelt precies wie er daadwerkelijk op kantoor geweest is, of in welke ruimte iemand naar binnen is gegaan. U kunt de toegang tot het gebouw zelfs beperken tot mensen met een reservering en de rest van de toegangskaarten deactiveren.
 2. Inchecken is een andere optie. U kunt uw medewerkers vragen zich bij binnenkomst in te checken middels een QR code. Heeft de medewerker een reservering, dan wordt reservering ingecheckt.
 3. Ook kan er gebruik worden gemaakt van sensoren om de no-shows op te sporen. Bureaus en vergaderruimtes kunnen worden uitgerust met de sensoren van Okku. U weet dan precies welke reservering uiteindelijk wel en niet gebruikt is.

Sturen op informatie

Met de informatie die u verzamelt heeft over de no-shows kunt u vervolgens beleid bepalen. Zo kunt u bijvoorbeeld trends op sporen in de data en kijken of er bepaalde dagen, ruimtes, of afdelingen zijn waar het aantal no-shows groter is dan gemiddeld. Vervolgens kunt op u zoek gaan naar de oorzaak van de no-show: waarom reserveren bepaalde werknemers en waarom komen ze vervolgens niet. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat er simpelweg te ver van te voren gereserveerd kan worden waardoor de agenda nog niet duidelijk is en er snel nog iets tussendoor komt.

Pas uw reserveringsbeleid aan gebaseerd op de bevindingen en spreek medewerkers aan op de naleving. Werkt dat niet, dan kunt u er voor kiezen om automatisch gebruikers (tijdelijk) uit te sluiten van reserveren, zoals dat bij bijvoorbeeld sportscholen ook gebeurt. Verder kunt u een reservering automatisch vrijgeven op het moment dat er geen activiteit wordt gesignaleerd (door inchecken, sensoren, of binnenkomst).

Heeft u meer flexplekken nodig, maar wilt u ook vaste plekken aanbieden?

Werkt iemand bijvoorbeeld parttime, of werkt iemand structureel op verschillende locaties, dan is het zonde om de plek altijd bezet te houden (met een hoog no-show gehalte als gevolg). Met het reserveringssysteem van Okku kunt u medewerkers vaste plekken toekennen voor bepaalde dagen. Op de dagen dat de medewerker afwezig is kan de plek worden gereserveerd door andere.

Over Okku. 

Okku biedt een online reserveringssysteem waarmee u eenvoudig de toegang tot werkplekken op kantoor of in een studieomgeving organiseert. Medewerkers, studenten, of bezoekers kunnen snel een beschikbare balie of vergaderruimte vinden en reserveren. De beste oplossing voor een veilige en efficiënte werkomgeving.

Meer weten?

04 Jan 2021

What’s new
 • Minor UI improvements for timeslot management
 • UI improvements in the locations screen for customers that only have sensors and do not use workplace reservation
Bug fixes
 • The company logo was not initially shown on the locations screen. Now fixed.
 • Since 0.11.1 customers with a single building needed to refresh the screen to view the map. Now fixed.
 • Security updates.